viernes, 27 de octubre de 2017

CATALUÑA: DECLARACIÓN DEL CENTRO GALICIA


Declaración institucional do Centro Galicia de Bos Aires

O Centro Galicia de Bos Aires manifesta a súa profunda preocupación pola situación que se está a vivir en España e fai un chamado a todas as forzas que integran o arco político a que traballen para recuperar o respecto irrestrito á legalidade vixente e ás normas de convivencia que nos rexen desde a Constitución de 1978. Como defensores do autogoberno e da responsabilidade institucional, avogamos pola restauración da legalidade nun Estado que soubo construír unha estabilidade política, económica e de respecto ás singularidades como base da convivencia pacífica entre todos os españois.

Declaración institucional del Centro Galicia de Buenos Aires

El Centro Galicia de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación por la situación que se está viviendo en España y hace un llamamiento a todas las fuerzas que integran el arco político a que trabajen para recuperar el respeto irrestricto a la legalidad vigente y a las normas de convivencia que nos rigen desde la Constitución de 1978. Como defensores del autogobierno y la responsabilidad institucional, abogamos por la restauración de la legalidad en un Estado que supo construir una estabilidad política, económica y de respeto a las singularidades como base de la convivencia pacífica entre todos los españoles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario