viernes, 18 de julio de 2014

DÍA DE GALICIA EN EL CENTRO GALLEGO


CELEBRACIÓN DEL DÍA DE GALICIA EN LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS

Federación de Asociaciones Gallegas

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personería Jurídica otorgada por Res. N° 000126 de la I.G.J.

CHACABUCO 955            (1069) Buenos Aires              Tel.: 4300–1790

----------------------------------

El sábado 26 de julio, desde las 19, con entrada libre y gratuita

CELEBRAMOS EL DÍA DE GALICIA CON UN GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL

Como es tradicional, cada año, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina celebrará el Día de Galicia con un multitudinario espectáculo musical que se desarrollará el próximo sábado 26 de julio, a partir de las 19, en el Teatro Bambalinas, ubicado en Chacabuco 947, del porteño barrio de San Telmo.  

Con entrada libre y gratuita, se presentarán la reconocida Agrupación Folklórica Baixo Miño, el Grupo Arzuano Mellidense, el Conjunto Folclórico “Alborada” de ABC de Corcubión y la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo, dirigida por la profesora Clara Ackermann.

También participará la destacada Banda de Gaitas “Dúas Beiras”, que orienta el profesor José “Pepe” Lema.

Los organizadores de la velada artística, señalaron que la variedad de conjuntos musicales de la colectividad, permitirá ofrecer -para deleite del público-, un amplio repertorio de los tradicionales temas gallegos.

El acto culminará con la preparación de la típica queimada gallega, que será servida junto a las tradicionales rosquillas.martes, 15 de julio de 2014

EXPOSICIÓN; BANQUETE Y BAILE EN CASA DE GALICIA

ASOCIACION CASA DE GALICIA EN BUENOS AIRES
                                                   Tiene el agrado de invitarlos a compartir

“O que un dia deixáramos”

Un Homenaje fotogràfico a todos los inmigrantes, los lugares y el Amor a sus raíces a través  de la Casa de Galicia: sus Fiestas, sus Bailes, los Carnavales, el Conjunto de Baile e Gaitas, el Equipo de Futbol, las Visitas Ilustres.

Todo en un hermoso y ameno recorrido que se podrá visitar en la calle San José 224 Piso 1º
los días 18, 19 y 26 de Julio de 19.00 a 21 hs.

Y el Domingo 27 de 12.00 a 14.00 hs. para culminar con los festejos de Santiago Apostol en un expléndido banquete. Baile con la Orquesta Agora Xuntos.

La entrada a la exposición es libre y gratuita, contado con gente de la casa para las explicaciones y consultas que quieran hacernos.

Los esperamos para compartir un gran momento.

sábado, 12 de julio de 2014

DÍA DE GALICIA Y DEL AMIGO


FESTEJOS POR EL DÍA DE GALICIA, EN SANTA FE

Día Nacional de Galicia
Es la fiesta oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia, según decreto de la Xunta de Galicia, del 1 de Enero de 1979, publicado en el Diario Oficial de Galicia.
Se celebra el 25 de julio, Día de la Festividad del Apóstol Santiago.

PROGRAMA
Semana de festejos
Martes 22/7 16:00hs, Centro Gallego
·         Proyección del video documental “Caminos de Santiago”
·         La inmigración gallega en Santa Fe, relatos testimoniales de gallegos nativos e hijos.
·         Brindis.

Jueves 24/7 15:00hs, Centro Gallego
·         Desfile de comunidades españolas en Santa Fe, vistiendo sus trajes típicos regionales (desde esquina Av. Galicia y Sarmiento, hasta el Portal del Centro Gallego). Acompañamiento musical.
·         Proyección del film “El bosque animado”. Película española dirigida en 1987 por José Luis Cuerda y basada en la obra homónima del escritor gallego Wenceslao Fernández Florez.
·         Brindis.

Viernes 25/7 19:00hs, Parroquia Jesús Sacramentado
·         Misa de gracia en homenaje al Apóstol Santiago, y socios fallecidos.

Domingo 27/7 13:00hs, Centro Gallego
·         Fiesta de camaradería en el Centro Gallego:Gran paella.
·         Música popular bailable.


viernes, 11 de julio de 2014

CONCURSO LITERARIO EN GALICIA
BASES
VIII PREMIO NARRATIVA BREVE REPSOL
A Fundación Repsol, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, no desexo de contribuír ao
desenvolvemento da literatura galega, convoca a oitava edición do Premio de Narrativa
Breve Repsol, de acordo coas seguintes bases:
1. A este premio poderán concorrer todos os autores e autoras que o desexen,
excepto a persoa gañadora da edición anterior, cunha novela curta escrita en
lingua galega, conforme a normativa establecida pola Real Academia Galega.
2. As novelas, que serán orixinais e inéditas en todos os formatos, terán unha
extensión non inferior a 50 folios nin superior a 120. Cada folio estará
mecanografado a dobre espazo a razón de entre 28 e 32 liñas, de 60 a 70
carácteres por liña como termo medio no conxunto da novela presentada. Con
carácter xeral, a extensión mínima e máxima de cada novela virá determinada
polos valores de folios, liñas e carácteres antes concretados.
3. Presentaranse seis copias encadernadas de cada orixinal. En cada unha das
copias figurará o título da novela e o lema desta. Acompañarase tamén un sobre
pechado no que figurará o citado lema e, no seu interior, o nome, enderezo,
números de teléfono fixo/móbil do autor ou autora e recensión biográfica recente.
4. As novelas enviaranse antes do 22 de xullo de 2014, facendo constar no sobre
Premio de Narrativa Breve Repsol, ao seguinte enderezo:
Refinería Repsol A Coruña
Apartado 700
15080 A Coruña
5. Presentarase cos orixinais, dentro do sobre pechado, unha declaración xurada
asinada polo/a autor/a onde declare a súa autoría sobre a novela, así como a súa
orixinalidade. A non inclusión da dita declaración xunto coa novela será motivo
para que a novela en cuestión sexa excluída automaticamente, considerarase
non remitida e non presentada e destruirase.
2
6. Establécese un único premio dotado con doce mil euros (12.000,00 €). Esta
cantidade estará suxeita á retención a conta do IRPF que legalmente
corresponda.
7. O premio poderá declararse deserto sempre que o xurado considere que as
novelas presentadas non reúnen a calidade suficiente.
8. A contía do premio inclúe a adquisición dos dereitos de explotación da primeira
edición en galego de ata un máximo de 1.500 exemplares do texto gañador.
Estes dereitos corresponderanlle en exclusiva á Fundación Repsol. A novela
premiada será publicada pola Editorial Galaxia segundo contrato de edición
asinado para o efecto nos termos que acorden a Fundación Repsol e a Secretaría
Xeral de Política Lingüística. En todas as edicións que se realicen se fará constar
o nome de Premio de Narrativa Breve Repsol 2014.
9. O xurado estará composto por:
unha persoa nomeada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística,
unha persoa nomeada pola Fundación Repsol,
unha persoa nomeada pola Real Academia Galega,
unha persoa nomeada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e
unha persoa nomeada pola Editorial Galaxia.
A decisión do xurado será inapelable e farase pública no mes de setembro do
ano 2014.
10. A entrega do premio terá lugar nun acto público que se realizará na cidade da
Coruña. A non ser por razóns de forza maior, a persoa gañadora deberá estar
presente no acto de entrega do premio.
11. Os orixinais non premiados serán devoltos, sempre que os/as autores/as así o
soliciten por escrito no prazo máximo de dous (2) meses a partir da data en que
se faga pública a resolución do xurado. Os orixinais que non se retiren
destruiranse.
12. Os datos achegados polos participantes no premio incorporaranse a un ficheiro
automatizado titularidade da Fundación Repsol, entidade con domicilio en Madrid,
na rúa Velázquez, 166-28002, cuxo tratamento estará suxeito á Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e á súa
normativa de desenvolvemento, coa finalidade de utilizarse para a realización de
cantas xestións sexan necesarias para o desenvolvemento do premio, incluída a
selección do gañador, a publicación da listaxe do gañador e a posterior entrega